Contact us

Use the form on the right to contact us. Or call us now :

+31 6 236 234 24

b8fe7e33-7d45-4686-83b0-7278e666b539.jpeg
Name *
Name

29H Satellietbaan
Hillegom, ZH, 2181 MG
Netherlands

+31 6 236 234 24

Zunneberg Animals provides trained animals for hire worldwide. We pride ourselves on selecting the very best animal for each and every project under expert supervision of our professional animal trainers, animal handlers and set coordinators that travel the world for film, TV commercials, music videos, online content and advertising, packaging and fashion photography.

913017342

Privacy policy (Nederlands)

for english version please click here

Verwerkingsverantwoordelijke

Wij zijn Zunneberg Animals BV, gevestigd te Hillegom en geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 65956893.

Ons website-adres is: https://www.zunneberganimals.com

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de AVG (GDPR).

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Zunneberg Animals BV en gaat in per 1 augustus 2018.


Wij beschrijven hier welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Minderjarigen

Ben je jonger dan 16 jaar? Dan mag je alleen persoonsgegevens aan Zunneberg Animals verstrekken als je ouders of wettelijke vertegenwoordigers deze policy hebben gelezen en daarvoor toestemming hebben gegeven. Dit geldt alleen als toestemming ook de grondslag is voor de verwerking (zie Waarom slaan we uw gegevens op). Met inachtneming van de beschikbare technologie doen wij redelijke inspanningen om te controleren of je ouders of wettelijke vertegenwoordigers echt toestemming hebben gegeven.

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, ons contactformulier of inschrijfformulier invult, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van onze diensten, zal aan u gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam, adres en woonplaats;

 • Contactgegevens zoals een (mobiel)telefoonnummer en emailadres;

 • Gegevens van uw dier(-en): naam, geslacht, leeftijd, kleur, vechtlengte en andere bijzonderheden;

 • Betalingsgegevens zoals factuuradres, bankrekeningnummer;

 • Gegevens van uw social media accounts;

 • Media (foto-, video- en audio fragmenten);

 • Gedetailleerde (technische) gegevens over het gebruik van onze websites, bijvoorbeeld het apparaattype en -eigenschappen, browsertype en -taal, datum en tijd van de interactie en IP-adres; en zoekwoorden die op onze websites zijn gebruikt.

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.\

Waarom slaan we uw gegevens op?

 • De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Om u van een reactie te kunnen voorzien nadat u een contactformulier hebt ingevuld;

 • Om uw inschrijving te kunnen verwerken, bevestigen en uitvoeren;

 • Om u onze nieuwsbrief toe te sturen nadat u zich daarvoor hebt ingeschreven;

 • Voor het analyseren van statistieken en trends in het bezoekgedrag;

 • Voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij diensten voor u gaan uitvoeren;

 • We verwerken gegevens omdat dit moet op grond van een wettelijke plicht. Zo is er wetgeving die ons verplicht om gegevens een bepaalde tijd te bewaren. Bijvoorbeeld voor betalingsgegevens verplicht de Algemene Wet inzake Rijksbelasting ons deze 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst;

 • Tot slot verwerken we gegevens op basis van uw toestemming, bijvoorbeeld wanneer we bijzondere persoonsgegevens van u verwerken of gegevens bijvoorbeeld lang willen opslaan zoals in de castingdatabase.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Onze website is ontwikkeld met software van Squarespace Inc. te New York, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Argeweb. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Argeweb heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Argeweb is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. In voorkomende gevallen kan Zunneberg Animals BV op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Ook maken wij voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van provider Argeweb. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Argeweb heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two-factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van eventuele advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt.
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waarmee u onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van Consuwijzer.

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst.

Social Media

We willen het voor u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.
Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Cookies uitschakelen en verwijderen

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Links

Op onze website zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten www.zunneberganimals.com. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
Wanneer u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief, zullen uw persoonsgegevens binnen 3 maanden uit het systeem worden verwijderd.
De gegevens die wij alleen gebruiken om te antwoorden op een bericht dat u aan ons hebt gestuurd middels ons contactformulier, worden na aanvraag tot verwijdering binnen 30 dagen verwijderd. De gegevens in ons CRM-systeem en boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen.
De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heeft u het recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk of per email aan office@zunneberganimals.com verzoek doen. Wij zullen dan uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Wij hopen u hiermee een zo transparant mogelijk beeld te hebben gegeven over onze werkwijze.

Met hartelijke groeten,


Zunneberg Animals BV
Hillegom

office@zunneberganimals.com